Ta vare på bilen med Renault Optimal!

Har du en eldre Renault og ønsker et problemfritt bilhold? Er sikkerhet, kjøreopplevelse og annenhåndsverdi viktig for deg? Da vil vi anbefale at du fortsetter med regelmessig vedlikehold også etter at garantien er ute.

Renault Optimal er tilpasset biler som er 5 år eller eldre og består av oljeskift og bytte av oljefilter, samt tilstandskontroll etter fabrikkens anbefaling.

kr 2 490,– *


* Gjelder Renault-biler som er 5 år eller eldre (biler utenfor garanti), med unntak av Trafic og Master. I prisen inngår deler og arbeid inkl. mva.

Renault Optimal Elbil er tilpasset elbiler som er 5 år eller eldre og består av bytte av kupéfilter, samt tilstandskontroll etter fabrikkens anbefaling.

kr 1 990,– *


* Gjelder Renault elbiler som er 5 år eller eldre (biler utenfor garanti), med unntak av Twizy. I prisen inngår deler og arbeid inkl. mva.

Bytt motorolje og filter regelmessig

Motoroljen har flere funksjoner og den mest åpenbare er å smøre motoren og sørge for at de bevegelige delene i motoren holdes fra hverandre og ikke slites. En frisk og god motorolje legger et beskyttende lag over delene og hindrer korrosjon. Motoroljen hjelper også med kjøling og transporterer vekk friksjonsvarmen. En annen viktig funksjon er at motoroljen holder motoren ren ved at den fester til seg smuss ol. Over tid samler det seg avfallsstoffer, kondens, sot og annen skitt i oljen og yteevnen svekkes. Det å bytte motoroljen og oljefilteret regelmessig er derfor noe av det aller viktigste du kan gjøre for å holde bilen i best mulig stand.

Få oversikt over bilens «helsetilstand»

Når bilen kommer inn til en Renault Optimal foretar teknikeren en tilstandskontroll av bilen. Foruten å gå gjennom fabrikkens sjekkliste blir det gjort en helhetsvurdering av bilen. Man sjekker små detaljer som kan fortelle noe om den generelle «helsetilstanden» på bilen. Disse detaljene kan være veldig viktige på lang sikt, og det krever erfaring med akkurat din modell for å bli oppmerksom på dem.